درخواست نمونه

متقاضی محترم
خواهشمند است مطابق با مراحل ذیل اقدام فرمایید تا نمونه مورد نظر در اسرع وقت تقدیم حضور شود:
لطفا فرم تعهد نامه به صورت کامل تکمیل شده و در محل تعیین شده آپلود شود.
اطلاعات درخواست شده در فرم ذیل به صورت کامل تکمیل شود.
– پس از دریافت نمونه از سوی متقاضی، الزامی است فرم “رسید تحویل نمونه” امضا و تحویل شرکت شود.

واژه یا عبارت مورد نظر خود را تایپ کنید و سپس بر روی Enter کلیک کنید.