چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران

گزارش تصویری مراسم تقدیر از منتخبین چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران در سال 1401 و رتبه نخست کارآفرینی و اشتغال‌زایی گروه دانش‌بنیان تک‌ژن زیست و خانم دکتر مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ تک‌ژن زیست.