چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران

 

گزارش تصویری مراسم تقدیر از منتخبین چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران در سال ۱۴۰۱ و رتبه نخست کارآفرینی و اشتغال‌زایی گروه دانش‌بنیان تک‌ژن زیست و خانم دکتر مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ تک‌ژن زیست