اولین رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱

 

رویداد هم‌افزایی برای مدیریت ایران در اولین دوره برگزاری خود قصد دارد تا حلقه وصلی میان مدیران کشور و شرکت‌ها، موسسات و گروه‌هایی باشد که دارای الگو، ایده و محصولی برای حل چالش‌های اساسی ایران عزیزمان هستند.
در این رویداد شرکت ها، موسسات و گروه‌های نوآور امکان شبکه‌سازی دارند تا بتوانند همکاران، رقبا و مدیران مختلف کشور را شناسایی نمایند و برای طرح همکاری با آن‌ها اقدام نمایید.

گزارش تصویری از حضور شتاب‌دهنده لاکتویژن از زیرمجموعه‌های شرکت تک‌ژن در رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱ که به عنوان اولین شتاب‌دهنده حوزه زیست‌فناوری میکروبی، غذایی و پروبیوتیک‌ها فعالیت می‌کند.